ELBOX Sp. z o.o

Opis inwestycji:

Obiekt produkcyjny z częścią biurowo socjalną, nowa siedziba firmy. Realizacja w pełnym zakresie wraz z instalacjami obsługującymi produkcję. Budynek biurowy w pełnym wykończeniu zgodnie z wysokimi wymaganiami Inwestora. W zakresie optymalizacja rozwiązań projektowych i ich wdrożenie na etapie projektu wykonawczego wraz z koniecznym zamiennym pozwoleniem na budowę.

Konstrukcja obiekt w pełni żelbetowa. Hala prefabrykowana (PEKABEX), biurowiec ? monolityczna. Wyzwaniem było dostosowanie posadzki do wymagań producentów maszyn ? w zakresie przenoszenia drgań, specjalistycznych fundamentów i dylatacji.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

15 grudnia 2020