Nasze realizacje

Truck Support S.C.

Inwestor: Truck Support S.C.

Rodzaj budynku: Hala serwisowo – naprawcza z zapleczem biurowo-socjalnym

Lokalizacja: Błonie, ul. Powstańców

Powierzchnia całkowita: 2700 m2

Zakres robót: Zaprojektuj i Zbuduj

“Inwestycja została wykonana przez Probis w pełnym cyklu : od optymalizacji rozwiązań uwzględniających wymagania finansowe i funkcjonalne, poprzez  wykonanie projektu i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie realizacji i przygotowania dokumentacji umożliwijącej uzyskanie decyzji o użytkowaniu.

Zakład napraw i serwisowania samochodów ciężarowych składa się z hali naprawczo-serwisowej, budynku biurowo-socjalnego, magazynu części zamiennych, zbiornika retencyjno-pożarowego, parkingów oraz  portierni. Stacja serwisowania i napraw wyposażona jest w lakiernię, dwie suwnice, dwa kanały naprawcze, kanał diagnostyczno-naprawczy, myjnię dla TIR, ramy do prostowania kabin samochodowych. Wszystkie elementy obiektu zostały zoptymalizowane pod względem jakościowo-użytkowo-ekonomicznym w oparciu o wcześniejsze doświadczenia Inwestora zdobyte podczas zarządzania podobnym zakładem oraz w oparciu o doświadczenia firmy Probis w realizacji podobnych obiektów. Był to drugi obiekt budowany dla tego Inwestora.”

podejmij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe już teraz!