Nasze realizacje

HARPER HYGIENICS S.A.

Inwestor: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj budynku: Hala produkcyjna z zapleczem socjalnym

Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego

Powierzchnia całkowita: 5280 m2

Zakres robót: Optymalizacja rozwiązań projektowych i generalne wykonawstwo

Rok budowy: 2013/2014

Opis inwestycji:

Inwestycja została wykonana przez Probis z uwzględnieniem optymalizacji rozwiązań projektowych zarówno części budowlanej jak i instalacyjnej zachowując wymagania funkcjonalne wynikające ze specyfiki technologii produkcji. W trakcie trwania procesu budowy zastał wykonany zamienny projekt budowlany i wykonawczy oraz została uzyskana zamienna decyzja o pozwoleniu na budowę,  a po zakończeniu robót decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Proces budowlany był dostosowany do jednocześnie wbudowywanej linii technologicznej co wymagało elastyczności podejmowanych działań.

Budynek produkcyjny składa się z dwóch hal produkcyjnych z antresolami, magazynu chemii, naważalni, mieszalni, części socjalnej i biurowo-laboratoryjnej. Budynek wykonano w całości jako prefabrykowany żelbetowy z zadaszeniem w konstrukcji stalowej co znacząco przyspieszyło budowę obiektu, po trzech miesiącach przekazano zamknięty budynek wraz z posadzką do montażu technologii. Wyposażenie obiektu stanowią instalacje : wentylacji, klimatyzacji, wod-kan, hydrantowa, co, ct tryskaczowa, sprężonego powietrza, odkurzania, gazowa, elektroenergetyczna, trafostacja średniego napięcia,  niskoprądowa – SAP, CCTV, SKD, LAN, detekcji substancji niebezpiecznych.  Dużym zagadnieniem przy realizacji były trudne warunki gruntowe, budynek zlokalizowano w rejonie gruntów organicznych i nasypów niebudowlanych . Zagospodarowanie terenu stanowi około 14000 m2 dróg i parkingów, portiernia z wiatą dla rowerów oraz rozległe sieci : wodociągowa, sanitarna, deszczowa, technologiczna, tryskaczowa, gazowa, ciepłownicza.

podejmij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe już teraz!